Hỏi đáp

<h4>Tôi đặt hàng thế nào?</h4> <p>Bạn có thể đặt hàng thông qua các nền tảng sau:

- Chat trực tiếp qua Messenger

- Đặt hàng trên web của chúng tôi https://titfi.com/

- Đặt hàng qua email: titfi.supply@gmail.com</p>

<h4>Mất bao lâu tôi nhận được hàng?</h4> <p>- Chúng tôi luôn xử lý đơn đặt hàng của bạn trong thời gian sớm nhất từ 2-4 ngày làm việc và giao hàng trong 12-16 ngày làm việc

- Tuy nhiên trong ngày lễ, thời gian xử lý có thể mất tới 5 ngày làm việc</p>

Danh mục

Giỏ hàng

Facebook Chat Icon Xin chào!
Mình có thể giúp gì bạn